Creatieve industrie en toerisme

Tijdens het slotsymposium van het Europese samenwerkingsproject Preserve van de Assembly of European Regions op 20 oktober jongstleden stond innovation & sustainable tourism centraal. Het congres vond plaats in het cultuurtoeristische mekka Toscane dat jaarlijks zo’n slordige 50 miljoen toeristen mag ontvangen. De vertegenwoordigers van verschillende toeristische regio’s uit Europa waren het met elkaar eens dat iedereen zich probeert te onderscheiden met dezelfde kwaliteiten; cultuurhistorie, landschap en gastronomie. Kernkwaliteiten voor toerisme die op duurzame wijze moeten worden behouden en versterkt. Waar echter niet of nauwelijks synergie in te vinden was, was de manier waarop innovatie in deze regio’s wordt opgepakt. In het toeristisch sterk ontwikkelde Siena wordt een culinaire webportal als innovatie gezien terwijl in Scandinavie een organisatie ‘Nordic Innovation’  juist investeert in crossovers tussen de verschillende sectoren om tot vernieuwing te komen. In de vele gesprekken die tijdens het werkbezoek en congres zijn gevoerd met het reisgezelschap is voor mij het beeld voor de te volgen koers in Brabant duidelijker geworden. Bekend is dat Brabant als destinatie op de ladder van de toeristische aantrekkelijkheid matig scoort. Behalve de hoge dichtheid aan attractieparken zijn de kernkwaliteiten die nodig zijn voor een sterke toeristische regio in andere gebieden om ons heen sterker. De natuur is in de Veluwe  mooier, de steden zijn in Holland en Vlaanderen fraaier en de gastronomie is in Limburg en Vlaanderen beter. Hoe kun je je, met het gegeven dat je directe concurrenten fundamenteel beter zijn, dan toch een groter aandeel verwerven in de toeristische markt? Moeten we blijven investeren in de krimpende markt van gezinsvakanties die nu nog voor de attractieparken naar Brabant komen of moeten we nieuwe onderscheidende kwaliteiten zien te definieren?

Kansen met creatieve industrie
Brabant kent een lange historie van schaarste. Vanuit achterstand en tegenslag op economisch terrein weet de regio zich inmiddels op slimme wijze tot een regio met economische voorsprong te ontwikkelen. De successen van Eindhoven op het vlak van technologische innovatie komt dankzij de inbreng van de creatieve (design-) industrie steeds meer in beeld. Niet in het minst door door de inbreng van profielversterkende events als Dutch Design Week, Glow, STRP-festival en zelfs fooddesign dat zich als het nieuwste fenomeen in de regio Eindhoven sterk begint te ontwikkelen. De oude toeristische kernwaarden cultuurhistorie, landschap en gastronomie worden door deze creatieve impulsen van nieuwe waarden voorzien die een wereldwijde potentie hebben om zich te kunnen onderscheiden van andere regio’s. Investeringen in culturele vernieuwing en ambities als Culturele Hoofdstad van Europa zijn daarbij essentieel om het vernieuwingsproces op gang te brengen. Vernieuwing dat noodzakelijk is voor het traditionele toeristische product van Brabant dat dankzij de creatieve industrie een gezicht kan krijgen. Een gezicht dat door slim gebruik te maken van wereldbefaamde iconen als Vincent van Gogh & Jheronimusch Bosch goed kan worden gepositioneerd. Wat Michelangelo voor Florence heeft betekend kunnen deze kunstenaars ook voor Brabant betekenen; een regio die op haar schaarse gronden slimme verbindingen aan durft te gaan, individuele kracht kan omzetten in cooperatieve energie en middels mondiale merken de verbeeldingskracht kan stimuleren. Alleen op deze wijze kan de regio zich gaan onderscheiden en de naar beleving en zingeving zoekende consument verleiden zich te laten inspireren door Brabant. Van Gogh Brabant heeft de ambitie uitgesproken de huidige 600.000 buitenlandse overnachtingen te laten groeien naar 1 miljoen in 2018. Wanneer overheid, onderwijs en ondernemers in Brabant met haar vrijetijdseconomie de cooperatieve kracht vinden creatieve industrie en toerisme structureel te verbinden geloof ik in een veelvoud daarvan.


© 2019: Modernvakantiehuis.nl | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress